Kreditimi ekonomisë u rrit me 167 milionë euro në shtator

Kredia për ekonominë qëndroi në nivele të larta edhe gjatë muajit shtator 2020. Banka e Shqipërisë, bën të ditur se, sektori bankar dha 20.7 miliardë lekë ose rreth 167 milionë euro, kredi për ekonominë në muajin shtator të këtij viti. Krahasuar me shtatorin e vitit të kaluar, kredia për ekonominë u rrit me 4.3%. Për nëntë muajt e parë të këtij viti, sektori bankar ka disbursuar 166.4 miliardë lekë ose rreth 1.34 miliardë euro kredi. Statistikat konfirmojnë se kreditimi i ekonomisë ka fituar qëndrueshmëri, me një rimëkëmbje edhe më të shpejtë se parashikimet, në muajt pas karantinës nga pandemia COVID-19. Në analizat e Bankës së Shqipërisë, treguesi parësor për të vlerësuar ritmet e kreditimit të ekonomisë është hendeku i raportit të kredisë për ekonominë ndaj Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB). Në tremujorin e parë, hendeku i raportit të kredisë ndaj PBB-së ishte 9.85%, ndërsa në tremujorin e dytë 2019 kishte qenë -11.14%. Zbutja e vlerës negative të treguesit reflekton tkurrjen e aktivitetit ekonomik në tremujorët e fundit, për shkak të situatës së pandemisë por paralelisht edhe qëndrueshmërinë e rritjes vjetore të kredisë për ekonominë, me kontribut kryesor kreditimin e ndërmarrjeve.

Author
Hermes News

Redaksia

Shkruaj një koment

0 Komentet