Zhvillimi i turizmit rural, program i përbashkët mes 3 shteteve

Zhvillimi i turizmit rural, është një fokus të programit të përbashkët mes Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut.

Bashkëpunimi rajonal gjerman përmes GIZ (Shqipëri, Kosovë, Maqedonia e Veriut), me fokus në programet e zhvillimit rural për të mundësuar rritjen ekonomike, të ardhurat dhe punësimin në zonat rurale të Ballkanit Perëndimor, vijon me punën për zhvillimin e shtegut malor “High Scardus Trail”.

Në vitin 2020, u krijua një partneriteti “High Scardus Trail 2.0” me aktorë nga të tre vendet në drejtimin e një kompanie austriake të specializuar në zhvillimin dhe menaxhimin e turizmit të qëndrueshëm.

Qëllimi i partneritetit është zhvillimi i mëtejshëm i këtij shtegu që të mund të rezervohet individualisht dhe krijimi i një qendre rajonale informacioni dhe menaxhimi për shtigjet

Ky takim ka bashkuar të gjithë aktorët e përfshirë në sektorin e turizmit nga, dhe , si partnerë të rëndësishëm institucionalë, biznese private dhe organizata për të prezantuar punën e bërë deri më tani për zhvillimin e këtij produkti sipas standardeve ndërkombëtare dhe përcaktimin e hapave të nevojshëm për të ardhmen

Author
Hermes News

Redaksia

Shkruaj një koment

0 Komentet