Si mund të bëhet një ''trashëgimi e Unesco-s''?

Unesco mbron disa pasuri të planetit tonë duke i vendosur ato në listën e "vendeve të trashëgimisë botërore". Cilat kushte janë të nevojshme për t'u "zgjedhur"? Trashëgimia kulturore është pjesë e një kujtese historike unike, bukuria e së cilës sigurisht futet në mesin e vlerave thelbësore të ekzistencës njerëzore. Nuk ka të bëjë vetëm me monumentet, koleksionet ose vendet natyrore, por gjithashtu me traditat, shprehjet gojore, praktikat dhe ritet shoqërore të transmetuara gjatë shekujve nga paraardhësit tanë.

Mbrojtja dhe ruajtja e kësaj trashëgimie, si identitet i një populli dhe një trashëgimie për të ardhmen, përfaqëson një nga detyrat themelore të Unescos. Organizata e Kombeve e Bashkuara për Arsimin, Shkencën dhe Kulturën ka si objektiv promovimin e bashkëpunimin midis vendeve të botës përmes kanaleve të arsimit, shkencës dhe kulturës. Misioni i saj filloi në 1954 kur Egjipti vendosi të ndërtojë Digën Aswan, që do të përmbyste luginën e Nilit dhe një numër të madh monumentesh të asaj që dikur ishte Nubia.

Prandaj, Organizata kishte nisur një fushatë ndërkombëtare për t'i mbrojtur ato monumente, duke vendosur kështu pikënisjen për Konventën e Mbrojtjes së Trashëgimisë Kulturore dhe Natyrore Botërore (1972), me pasojë krijimin e Listës së Trashëgimisë Botërore. Kush I vendos këto trashigimi? Janë vendet e Konventës që propozojnë kandidimin e aseteve të reja për mbishkrim në Listën e UNESCO -s, duke përgatitur një lloj "inventari" të vendeve të gjetura në territorin e tyre dhe të cilat synojnë të regjistrohen. Një rrugë që zgjat shumë kohë kohë, por për të qenë pjesë e saj, ka një punë të gjatë diplomatike prapa saj. Është në Komitetin Ndërqeveritar të Trashëgimisë që pritet deri në vendimin përfundimtar për përfshirjen e vendeve në Listën e Trashëgimisë. Komiteti mblidhet një herë në vit për të shqyrtuar kandidaturat dhe përfiton nga ndihma e tre organeve që merren me vendet kulturore, vendet mjedisore dhe ruajtjen dhe restaurimin e trashëgimisë kulturore.

Kushtet : Të mirat, përtej popullsisë dhe territoreve në të cilat ndodhen, duhet të përgjigjen të paktën një nga dhjetë kriteret e parashikuara në Udhëzimet e Funksionimit. Kështu që një e mirë mund të konsiderohet të jetë me "vlerë të jashtëzakonshme universale", ajo gjithashtu duhet të plotësojë kushtet e integritetit e vërtetësisë dhe duhet të jetë e pajisur me një sistem adekuat mbrojtjeje dhe menaxhimi. Përditësimi më i fundit të korrikut 2021 pati njohjen e rëndësishme, për Italinë, të afreskeve të shekullit të katërmbëdhjetë në Padova, Montecatini Terme dhe arkadat e Bolonjës.

Lista e Trashëgimisë Botërore aktualisht përbëhet nga gjithsej 1,153 të mira në 167 vende të botës. Pasoja është se të gjitha pasuritë e regjistruara do të mbrohen me rregulla adekuate dhe masa të përshtatshme për ruajtjen dhe menaxhimin, në mënyrë që të garantohet mbrojtja dhe mbijetesa e tyre. Nuk duhet harruar se kur flasim për "bukurinë" duhet kuptuar jo vetëm në kuptimin estetik dhe artistik, por edhe në kuptimin e vlerave dhe kuptimeve që historia, në evolucionin e saj të vazhdueshëm, lë pas vetë, duke i besuar sot detyrën e ruajtjes së tyre me kalimin e kohës në vërtetësinë e tyre maksimale.

Author
Hermes News

Redaksia

Shkruaj një koment

0 Komentet